COREA-coreferentiecorpus

Het corpus bestaat uit Nederlandse teksten waarin coreferentierelaties systematisch gemarkeerd zijn.

Details