VU-DNC-corpus

Het VU-DNC-corpus is een diachroon Nederlands krantencorpus en bestaat uit data van vijf kranten. Voor elk van de kranten is data uit twee jaren beschikbaar (1950/1951 en 2002).

Details