CD-ROM Middelnederlands

Cd-rom Middelnederlands (verschenen in 1998): bevat het Middelnederlands Woordenboek, de teksten van het Corpus Gysseling en een collectie van bijna 300 rijm- en prozateksten.

Details