Referentiebestand Nederlands (RBN)

Een verzameling van ongeveer 50.000 frequente Nederlandse woorden aangevuld met taalkundige informatie.

Details