BasiLex-lexicon

Het BasiLex-lexicon bevat alle lemma's uit het BasiLex-corpus met daaraan toegevoegd extra informatie.

Details