Gezocht op tag(s): Spelling

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een corpusgebaseerd, elektronisch woordenboek van het eigentijdse Nederlands in Nederland en Vlaanderen.

Details

AUTONOMATA-namencorpus

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een database van in totaal circa 5.000 voorgelezen voornamen, achternamen, straatnamen, plaatsnamen en controlewoorden.

Details

Autshumato English-Afrikaans Parallel Corpora

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

English and Afrikaans parallel corpora aligned on sentence level.

Details

D-TUNA-corpus

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Het D-TUNA-corpus bestaat uit 2400 geschreven en (getranscribeerde) gesproken referentiële expressies.

Details

DAESO-corpus: Parallelle Nederlandstalige monolinguale treebank

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een parallelle monolinguale treebank voor het Nederlands.

Details

DPC - Dutch Parallel Corpus (niet-commercieel)

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een parallel corpus van 10 miljoen woorden voor de taalparen Nederlands-Engels en Nederlands-Frans.

Details

Etymologisch Woordenboek van het Nederlands

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een wetenschappelijk etymologisch woordenboek voor het moderne bovenregionale Nederlands.

Details

Frog

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een tokenizer, tagger, lemmatizer, morphological segmenter, shallow parser, named-entity recognizer, en dependency parser in één.

Details

IFA-corpus

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een database voor fonetisch onderzoek die bestaat uit Nederlandse spraakdata van 8 personen; 4 mannelijk en 4 vrouwelijk.

Details

Middelnederlandsch Woordenboek

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Het Middelnederlandsch Woordenboek beschrijft de Nederlandse woordenschat uit de periode ca. 1250 tot ca. 1550.

Details

Oudnederlands Woordenboek

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

SoNaR Nieuwe Media Corpus

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Het SoNaR Nieuwe Media Corpus 1.0 bevat nieuwemediateksten die verzameld werden binnen het STEVIN-project SoNaR: sms'en, tweets en chatberichten.

Details

SoNaR-corpus

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Het SoNaR-corpus bevat ruim 500 miljoen woorden en het bevat (standaard) Nederlandstalige teksten van na 1954.

Details

Spelspiek

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Interactieve online spellinghulp, benaderbaar via de browser.

Details

Vroegmiddelnederlands Woordenboek

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een wetenschappelijk woordenboek dat ruim 2.200 ambtelijke bescheiden uit de dertiende eeuw bevat.

Details

Woordenboek der Friese Taal

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Het "Wurdboek fan de Fryske taal" is een wetenschappelijk, descriptief woordenboek en bevat ongeveer 120.000 lemma's.

Details

Woordenboek der Nederlandsche Taal

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een historisch, wetenschappelijk, beschrijvend woordenboek van het Nederlands van 1500-1976.

Details