Gezocht op tag(s): Semantiek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een corpusgebaseerd, elektronisch woordenboek van het eigentijdse Nederlands in Nederland en Vlaanderen.

Details

AUTONOMATA-transcriptietoolset

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

De AUTONOMATA-transcriptietoolset bestaat uit een transcriptietool en learning tools, waarmee men woordenlijsten kan verrijken met nauwkeurige uitspraakinformatie.

Details

BasiLex-lexicon

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Het BasiLex-lexicon bevat alle lemma's uit het BasiLex-corpus met daaraan toegevoegd extra informatie.

Details

COREA-coreferentiecorpus

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Het corpus bestaat uit Nederlandse teksten waarin coreferentierelaties systematisch gemarkeerd zijn.

Details

COREA-coreferentieservice

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een systeem dat automatisch coreferentiële relaties tussen nominale constituenten in teksten op kan lossen.

Details

Corpus Oudnederlands

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een verzameling van al het overgebleven Nederlandse woordmateriaal uit de periode 475-1200.

Details

Corpus Pathologische en Normale Spraak (COPAS)

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een verzameling opnames van bijna 200 sprekers met een hoorbare spraakstoornis en van 122 controlesprekers.

Details

D-TUNA-corpus

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Het D-TUNA-corpus bestaat uit 2400 geschreven en (getranscribeerde) gesproken referentiële expressies.

Details

DAESO-corpus: Parallelle Nederlandstalige monolinguale treebank

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een parallelle monolinguale treebank voor het Nederlands.

Details

DPC - Dutch Parallel Corpus (niet-commercieel)

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een parallel corpus van 10 miljoen woorden voor de taalparen Nederlands-Engels en Nederlands-Frans.

Details

DuELME

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een lexicon met ruim 5.000 Nederlandstalige meerwoordexpressies.

Details

DuOMAn-subjectivitylexicon

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een verzameling van ongeveer 9.000 woorden waarvoor aangegeven werd of ze een negatieve, neutrale of positieve gevoelswaarde hebben.

Details

e-Lex

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Lexicon met ruim 200.000 lemma's en ruim 640.000 woordvormen voorzien van o.a. POS-tag, complementatiepatroon, semantisch type en uitspraakinformatie.

Details

Etymologisch Woordenboek van het Nederlands

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een wetenschappelijk etymologisch woordenboek voor het moderne bovenregionale Nederlands.

Details

IFA-dialoog-videocorpus

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Video- en geluidsopnamen van spontane dialogen tussen proefpersonen.

Details

isiXhosa Genre Classification Corpus

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Contains training and testing data for Genre Classification for isiXhosa.

Details

isiZulu Custom Dictionary for Government Domain

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

This language resource contains an alphabetic list of words which are exclusive to the government domain or which are not part of the official orthography of isiZulu.

Details

Meertalige Ondertiteldata 2BDutch

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

De ondertiteldata behorend bij de Nederlandstalige video’s op de website www.2BDutch.nl, vormt het product Meertalige Ondertiteldata 2BDutch.

Details

Middelnederlandsch Woordenboek

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Het Middelnederlandsch Woordenboek beschrijft de Nederlandse woordenschat uit de periode ca. 1250 tot ca. 1550.

Details

Neologismen Online v3

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Lijst met ca. 19.000 nieuwe Nederlandse woorden en uitdrukkingen.

Details