Gezocht op tag(s): Orthografie

JASMIN-spraakcorpus Commercieel

Gemaakt op donderdag 14 december 2017   »Lexica

Een verzameling van circa 115 uur Nederlandse spraak van jongeren, anderstaligen en senioren, bestaande uit voorgelezen tekst en mens-machinedialogen.

Details

AUTONOMATA-POI-corpus

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Het corpus is een database van 800 voorgelezen Points-Of-Interest (POI's) uit Nederland en België, bestaande uit namen van restaurants, hotels, campings, cafés etc.

Details

CGN-annotaties

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

De CGN-annotaties bevatten het volledig geannoteerde corpus in getranscribeerde vorm.

Details

CHOREC-spraakcorpus

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een verzameling van 130 uur voorgelezen kinderspraak.

Details

Corpus Gesproken Nederlands (CGN)

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een verzameling van ongeveer 900 uur gesproken Standaardnederlands afkomstig van Vlamingen en Nederlanders.

Details

Corpus Hedendaags Nederlands

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een tekstverzameling van meer dan 800.000 teksten uit kranten, tijdschriften, journaaluitzendingen en juridisch materiaal (1814-2013). Het corpus is een samenvoeging van het oude 5, 27 en 38 Miljoen Woorden Corpus en het PAROLE Corpus, aangevuld met krant

Details

Corpus Pathologische en Normale Spraak (COPAS)

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een verzameling opnames van bijna 200 sprekers met een hoorbare spraakstoornis en van 122 controlesprekers.

Details

DPC - Dutch Parallel Corpus (commercieel)

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een parallel corpus van 8,77 miljoen woorden voor de taalparen Nederlands-Engels en Nederlands-Frans.

Details

Dupira

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Parser voor het Nederlands voor toepassingen in Information Retrieval

Details

IFA-corpus

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een database voor fonetisch onderzoek die bestaat uit Nederlandse spraakdata van 8 personen; 4 mannelijk en 4 vrouwelijk.

Details

IFA-dialoog-videocorpus

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Video- en geluidsopnamen van spontane dialogen tussen proefpersonen.

Details

JASMIN-spraakcorpus

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een verzameling van circa 115 uur Nederlandse spraak van jongeren, anderstaligen en senioren, bestaande uit voorgelezen tekst en mens-machinedialogen.

Details

Meertalige Ondertiteldata 2BDutch

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

De ondertiteldata behorend bij de Nederlandstalige video’s op de website www.2BDutch.nl, vormt het product Meertalige Ondertiteldata 2BDutch.

Details

Open Source Dutch Wordnet

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Open Source Dutch Wordnet is een lexicale database voor het Nederlands en bevat 116.992 synsets.

Details