Gezocht op tag(s): Etymologie

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een corpusgebaseerd, elektronisch woordenboek van het eigentijdse Nederlands in Nederland en Vlaanderen.

Details

D-TUNA-corpus

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Het D-TUNA-corpus bestaat uit 2400 geschreven en (getranscribeerde) gesproken referentiële expressies.

Details

DAESO-corpus: Parallelle Nederlandstalige monolinguale treebank

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een parallelle monolinguale treebank voor het Nederlands.

Details

DPC - Dutch Parallel Corpus (niet-commercieel)

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een parallel corpus van 10 miljoen woorden voor de taalparen Nederlands-Engels en Nederlands-Frans.

Details

Etymologisch Woordenboek van het Nederlands

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een wetenschappelijk etymologisch woordenboek voor het moderne bovenregionale Nederlands.

Details

Middelnederlandsch Woordenboek

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Het Middelnederlandsch Woordenboek beschrijft de Nederlandse woordenschat uit de periode ca. 1250 tot ca. 1550.

Details

Oudnederlands Woordenboek

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Vroegmiddelnederlands Woordenboek

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een wetenschappelijk woordenboek dat ruim 2.200 ambtelijke bescheiden uit de dertiende eeuw bevat.

Details