Gezocht op tag(s): Combinatoriek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een corpusgebaseerd, elektronisch woordenboek van het eigentijdse Nederlands in Nederland en Vlaanderen.

Details

D-TUNA-corpus

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Het D-TUNA-corpus bestaat uit 2400 geschreven en (getranscribeerde) gesproken referentiële expressies.

Details

DAESO-corpus: Parallelle Nederlandstalige monolinguale treebank

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een parallelle monolinguale treebank voor het Nederlands.

Details

DPC - Dutch Parallel Corpus (niet-commercieel)

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een parallel corpus van 10 miljoen woorden voor de taalparen Nederlands-Engels en Nederlands-Frans.

Details

DuELME

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een lexicon met ruim 5.000 Nederlandstalige meerwoordexpressies.

Details

DuOMAn-subjectivitylexicon

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een verzameling van ongeveer 9.000 woorden waarvoor aangegeven werd of ze een negatieve, neutrale of positieve gevoelswaarde hebben.

Details

Frequentielijsten Corpora

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

De 5000 meest voorkomende woorden uit de Miljoenencorpora, het PAROLE-corpus 2004, het CGN, het ANW-corpus, het Eindhoven Corpus, het D-Coi-corpus en het SoNaR-corpus.

Details

Middelnederlandsch Woordenboek

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Het Middelnederlandsch Woordenboek beschrijft de Nederlandse woordenschat uit de periode ca. 1250 tot ca. 1550.

Details

Oudnederlands Woordenboek

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

RBN-klein

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een semantisch verfijnd basislexicon van het Nederlands van ca. 10.000 trefwoorden, afgeleid van het Referentiebestand Nederlands (RBN).

Details

Referentiebestand Nederlands (RBN)

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een verzameling van ongeveer 50.000 frequente Nederlandse woorden aangevuld met taalkundige informatie.

Details

SoNaR-corpus

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Het SoNaR-corpus bevat ruim 500 miljoen woorden en het bevat (standaard) Nederlandstalige teksten van na 1954.

Details

Vroegmiddelnederlands Woordenboek

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Een wetenschappelijk woordenboek dat ruim 2.200 ambtelijke bescheiden uit de dertiende eeuw bevat.

Details

VU-DNC-corpus

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Het VU-DNC-corpus is een diachroon Nederlands krantencorpus en bestaat uit data van vijf kranten. Voor elk van de kranten is data uit twee jaren beschikbaar (1950/1951 en 2002).

Details

Woordenboek der Friese Taal

Gemaakt op woensdag 30 november -0001   »Lexica

Het "Wurdboek fan de Fryske taal" is een wetenschappelijk, descriptief woordenboek en bevat ongeveer 120.000 lemma's.

Details